Przedszkole dziala na podstwie Ustawy z dnia 14 grudnia2016r Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r poz. 910), Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Przepisy wprowadzajace ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r poz. 60, 949 i 2203, z 2018r poz. 2245, z 2019r poz. 1287) oraz Ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oswiaty (Dz. U. z 2019r poz. 1481,1818 i 2197)

Statut przedszkola

Opublikował(a): Ewa Zbierska

Ostatnia zmiana: