Wykaz prowadzonych rejestrów.

  • Rejestr zarządzeń dyrektora
  • Rejestr upoważnień
  • Rejestr skarg i wniosków
  • Rejestr aktów nadania stopnia awansu nauczycieli
  • Rejestr wypadków przy pracy i chorób zawodowych
  • Rejestr zamówień publicznych
  • Rejestr dzieci posiadających opinię orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
  • Rejestr wypadków dzieci

Rejestry dostępne w Sekretariacie przedszkola. Lusówko, ul. Dopiewska 11, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. 618147956

Opublikował(a): Ewa Zbierska

Ostatnia zmiana: